Spolek myslivců si ve středu 27. září 2023 připravil pro žáky 3. 4. A., 4.B. a 5.třídy dopoledne v přírodě.
Žáci si mohli na třech stanovištích připomenout své znalosti o stromech a lesní zvěři, dozvědět se spoustu zajímavostí o zbraních, vyzkoušet si „hru na borlici“ (hudební nástroj pro myslivecké signály) a nechyběla ani ukázka střelby a výcviku loveckého psa. Žáci za absolvování dostali drobné odměny – odznáčky, sluchátka, klíčenky, rozvrhy, pravítka a další upomínkové předměty od sponzorů a také svačinu. Paní učitelky a asistentky obdržely kšiltovky, tužky a propisky. Všichni jsem si to moc užili a těšíme se na příští setkání.


Velké poděkování patří p. Filipu Hlouškovi, p. Petru Mazurovi, p. ing. Josefu Šlechtovi, p. Bc. Marku Šlechtovi, p. Martinu Kubíčkovi, p. Dominiku Umlaufovi, p. Karolíně Kolbe. Ti pro nás celé dopoledne připravili a věnovali nám svůj čas.
Také děkujeme paní asistentce Ivě Hlouškové, která vše s myslivci domluvila a zařídila.

                                                                                                        tř. učitelky a asistentky