Dne 22. 4. 2024 jsme ve školní družině společně oslavili Den Země. Povídali jsme si o tom, co naší Zemi nejvíce škodí a jakými činnostmi jí naopak můžeme pomoci. Vyprávěli jsme si o odpadech, jejich třídění a recyklaci, o jednotlivých způsobech dopravy a jejich vlivu na životní prostředí, o ochraně vodních toků, lesů či ohrožených zvířat, o vysazování zeleně a dalších zajímavých tématech.   Děti ve skupinkách plnily hravé úkoly pro nejmenší, ale vyzkoušely si i náročnější vědomostní kvíz s tajenkou. Naše odpoledne jsme zakončili kreslením obrázků.