Dne 29. 4. 2024 jsme se školní družinou navštívili místní sběrný dvůr. Provedl nás jím pan Radek Skalický. Vyprávěl dětem o sběru komunálního odpadu, o jeho recyklaci a následném využití či o způsobech likvidace nevyužitelného odpadu. Děti si mohly prohlédnout místa, kde se jednotlivé druhy odpadů skladují a seznámit se s technikou, kterou mají pracovníci sběrného dvoru při své práci k dispozici. Nakonec pan Skalický odpovídal na všetečné dotazy dětí. Tímto mu za prohlídku děkujeme a budeme se těšit na další setkání.

Třídění odpadu
Sběrný dvůr
Návštěva sběrného dvoru
Třídění odpadu
Prohlídka skladu