V pátek 15. září vyrazila 9. třída do Hradce Králové na SOŠ a SOU Vocelova na akci DEN PRO VÁS.  Přijeli si vyzkoušet, jaké to je, být jeden den odborníkem v různých  oborech. Soutěžní a zábavnou formou si vlastnoručně zkusili různé profesně zaměřené činnosti. Zakusili tak na vlastní kůži práci automechanika, dispečera, autoelektrikáře, instalatéra, zedníka, elektrikáře a dalších.

V soutěži se umístila naše dvě družstva na krásném 10. a 19. místě z celkového počtu 37 družstev.

Do akce byly zapojeny renomované firmy z oboru. Uviděli tak i skutečné profesionály. Mimo to byl připraven i bohatý doplňkový program a hodnotné ceny pro vítěze a navíc pro všechny drobné upomínkové předměty. Absolutní vítěz pak získal putovní pohár ředitele školy.

Během akce probíhal i doplňkový program:

  • Zábavná prezentace učebních i maturitních oborů
  • Prezentace odborníků a firem
  • Závody robotů
  • Virtuální svařování
  • Trenažer motocyklu, osobního a nákladního vozidla

Kdo by měl o studium na této škole zájem, může využít DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

sobota 21. 10. 2023, pátek 1. 12. 2023, sobota 20. 1. 2024, bližší info na www.sosasou-vocelova.cz.

Petra Sedláčková – kariérový poradce

Iva Machačová – třídní učitelka