Žáci osmé   třídy zavítali poslední týden školy na exkurzi do malé vodní elektrárny v Liticích nad Orlicí.
„Dějiny vodního díla sahají do třináctého století, kdy byl skalní ostroh prokopán z obranných důvodů. Samotná štola byla prokopána koncem sedmnáctého století tureckými zajatci, aby se litické údolí nezaplavovalo velkou vodou. Později jí bylo využito ke stavbě malé vodní elektrárny. I ta tu byla časně, v roce 1871 ji nechal postavit baron Parish. Tu současnou postavila elektrárenská společnost Východočeská elektrárna, spuštěna byla 1. dubna 1932. V současnosti elektrárnu provozuje Povodí Labe.

Žáci si prohlédli česla elektrárny zbavující vodu hrubých nečistot.

Žáci si prohlédli rychlouzávěr elektrárny.

Na konec prohlídky žáci viděli Kaplanovu turbínu, která v roce 2016 nahradila Francisovu turbínu a generátor.

Exkurze vhodně doplnila a rozšířila učivo o elektřině v osmé třídě.
Sedláčková Petra