Včera dne 28. 4. 2022 jsme se společně s osmou třídou za doprovodu paní učitelky Vostřelové, Handlové a Drtinové vydali na exkurzi do Moravského krasu.
     Cestu jsme si užívali už od prvních chvil, kdy jsme se spojili a rozhodli se zpestřit si dlouhou cestu zpíváním.
V repertoáru nechyběl Jožin z bažin ani Slavíci z Madridu.
     Po dvou hodinách cesty nás autobus vyložil u Skalního mlýna, kde jsme naskákali do vláčku, kterým jsme dojeli
k Punkevním jeskyním. Před prohlídkou byl čas i na malé občerstvení. Poté se nás ujala velmi milá a vtipná průvodkyně, se kterou jsme prošli všechny přístupné jeskyně. Měli jsme možnost vidět nejrůznější tvary stalagmitů, stalaktitů i stalagnátů.  
     Průvodkyně nás dovedla až k nástupišti, kde jsme nastoupili po menších skupinkách do loděk a jeli jsme skoro půl kilometru po proudu řeky Punkvy. Propluli jsme čtyři Pohádková jezírka a zastavili jsme se na prohlídku Masarykova dómu. Poté jsme se opět nalodili a dopluli až k venkovnímu přístavu, kde naše prohlídka skončila.
     Dále nás čekala, pro několik žáků obávaná, jízda lanovkou. Nahoře jsme se pokochali krásným výhledem
do propasti Macocha, zbyl i čas na občerstvení. Lanovka nás poté postupně dovezla dolů a vydali jsme se opět
k vláčku, který nás dopravil zpět do Skalního mlýna. Tam jsme měli čas koupit si nějaký suvenýr, než přijede autobus.
Cesta domů nám rychle utekla, protože nechybělo zpívání a také jsme si zahráli tichou poštu.
     Všichni jsme si výlet užili, obzvlášť po tak dlouhé době.
                                                                             Mája Rolečková, Terka Motlová (žákyně 9.třídy)