Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též „čovka“,
často lidově označována jako „čistička“) je zařízení, ve kterém dochází k
čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých
provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské
výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy
komunální s průmyslovými.

24. 6. 2024    žáci 7.  třídy  navštívili  čistírnu odpadních
vod ve Vamberku, kde je zaměstnanci čistírny seznámili
s mechanickými, biochemickými a chemickými  čisticími  procesy.

Sedláčková Petra