Čistírna odpadních vod (zkratkou ČOV, z toho též „čovka“, často lidově označována jako „čistička“) je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

29. 6. 2022 žáci 7.  třídy  navštívili  čistírnu odpadních vod ve Vamberku, kde je zaměstnanci čistírny seznámili  s mechanickými, biochemickými a chemickými  čisticími  procesy.

Sedláčková Petra