V červnu jsme dostali od paní Kilevníkové nabídku, že bychom se mohli přijít podívat do prostorů bývalé továrny Perla s ukázkou starých předmětů. A tak jsme ve středu 26 .6. po jednotlivých třídách z 1. stupně vyrazili.

Úvodní částí nás provedl majitel objektu pan Mrázek. Krátce nám povyprávěl o historii továrny. Povídání doplnilo několik informativních tabulí s fotografiemi. Paní Kilevníková připravila výstavu starých školních pomůcek-např. nástěnné plakáty z pravěku nebo popis pavouka, výukový model klíčení luskovin, různé druhy obilovin a vycpanou lišku či jestřába.

V dnešní době se vše ukazuje jen na internetu. Dříve školní kabinety „praskaly ve švech″ a určitě měly svůj význam. Pak paní Kilevníková přinesla dřevěnou krabici plnou starých dopisů. Přečetli jsme si korespondenci mezi vojákem a jeho slečnou. Dopis byl z roku 1947. Děti tak slyšely, jakým stylem jazyka se mluvilo.

Paní Kilevníkové a panu Mrázkovi patří velké poděkování za jejich ochotu a čas.

Za 1. stupeň Eva Horčičková