Ve středu 23. června odjeli šesťáci na dějepisnou exkurzi do Všestar u Hradce Králové.
Ve Všestarech je pravěká vesnice, která se buduje od roku 1997 pod záštitou  pracovníků z Centra experimentální archeologie při královehradecké univerzitě. Vesnice je modelovým sídlem, které ukazuje život v pravěku od mladší doby kamenné až po starší dobu železnou do období před příchodem Keltů. Celá vesnice vznikla podle archeologických výzkumů, které věrně odrážejí vzhled objektů.
Areál tvoří pravěká obydlí, řemeslnický areál s pecemi na keramiku, studna a pravěká výrobna stavební hlíny. Stavby jsou vyrobeny za použití původních postupů a replik nástrojů. Použito bylo například kamenných sekyr či dřevěné motyky. K vidění je také původní zemědělství, nechybí ani místo, kde pravěcí lidé uctívali svá božstva. Na vyvýšeném místě je i pohřebiště s mohylami a hroby. Celý projekt je zaměřen zejména na žáky základních a středních škol, v případě zájmu i pro veřejnost.
Děti si mohly vyzkoušet zemědělské práce, práci s měděnou, bronzovou i železnou sekyrou, mletí obilí, tkaní látky. A protože jsme si objednali počasí bez deště a stihli jsme si koupit zmrzlinu v místním obchodě., tak se výlet vydařil po všech stránkách. Velká pochvala patří všem šesťákům za jejich chování na výletě.
I. Machačová – třídní učitelka