Před Adventními dílnami mne oslovily dvě dívky ze 4. A – Kristýna Benešová a Agáta Voborníková,

zda by mohly v rámci dílen prodávat náramky, které samy vyrobily. Výtěžek z prodeje chtěly věnovat

na „nějakou“ sbírku. Po krátké úvaze jsme se domluvily – Psí domov Lukavice (pejsky máme moc

rády).

Děvčata zvládla navštívit dílny, kde si také stihla vyrobit něco pro radost, a zároveň prodávat své

výrobky. Celkem se jim podařilo získat 625 Kč. Peníze byly dnes odeslány a věříme, že

potěší nejen zaměstnance, ale především čtyřnohé klienty útulku

Psí domov Lukavice (utuleklukavice.cz)

Velké poděkování Kristýně a Agátě za bezvadný nápad a perfektní zorganizování celé akce.

Lenka Jeništová