V pátek 16. června se v kostele uskutečnil pro žáky 1.a 2.stupně hudební výchovný  koncert.   Manželé Kocůrkovi si pro žáky připravili netradiční hudební nástroje/ klarin, kozlí roh, flétna z hlíny, žaltář- strunný doprovodný nástroj středověku, šalmaj, krumhorn, cink, mandolínu, dudy a další.      Pomocí ukázek hraných na tyto nástroje nás provedli hudbou saharské pouště, hudbou mexických indiánů, hudbou na hradech i zámcích a také jsme si poslechli skladby pro housle s doprovodem. Bylo to moc poučné a všichni jsme byli překvapeni, jak jednotlivé nástroje zní. 

                                                                                                                                                     P. Štěpánková