Se závěrem školního roku jsme se dočkali našeho plánovaného výletu. Všichni prvňáci a třeťáci se vydali přímo do „horoucích pekel“ – do Pekla Čertovina v Hlinsku.

A prohlídka začala. Z jámy pekelné na nás vykoukla čertice Vikulda. Museli jsme sestoupit po mnoha schodech k bráně pekelné. Tři odvážlivci zatahali za řetěz, dveře se rozlétly a už jsme byli „tam.“ Vykoukla na nás další čertice, která nás zatáhla do čertí školy. Pěkně si nás tam vyzkoušela. Byla to legrace. Hlavně ta jejich pravidla.

Další zastavení proběhlo až u jejich nejvyššího pekelníka – samotného Lucifera. Mohli jsme si prohlédnout jeho tajemný oděv, chvilku s námi poklábosil a pak nás pozval na čertkofolu. Jeho oddaná čertice nás zavlekla do úzkých slepých uliček sedmi hříchů. A tak jsme se mohli podívat, jak to vypadá, když je někdo lakotný, líný nebo plný závisti.

Celé peklo je do detailu promyšlené, a tak bylo pořád na co se dívat. Pak už následovala cesta zpátky na zem, při které jsme museli zdolat 12 m směrem vzhůru. Rádi jsme spatřili světlo světa.

Návštěvu jsme zakončili procházkou k autobusu napříč pekelnou naučnou stezkou. Potkávali jsme různá vyřezávaná zvířata a dozvěděli se něco nového. V lese jsme stihli vytvořit přírodní mandalu.A než jsme se nadáli, bylo po výletě, který se vydařil.

Eva Horčičková, Ivana Potůčková, Kateřina Čižinská