Neboť jsme žáci osmého ročníku, nastal čas našeho rozhodování, volba střední školy. Proto jsme se dne 6. 6. 2022 vydali na Úřad práce do Rychnova nad Kněžnou, kde nám vysvětlili vše okolo této volby. Napomohli nám se orientovat při výběru školy, obohatili nás o nové informace k této tematice. Závěrečný test, který měl upřesnit, na jaké profese bychom se mohli hodit, pobavil kdekoho.

                                                                                                                               Za žáky osmé třídy Petra Navrátilová

Žáci byli seznámeni s tím, kde mají hledat informace při volbě střední školy

A) www.infoabsolvent.cz – známý server, se kterým žáci už pracují  při hodinách Volby povolání  ve  škole

 B) Úřad práce

– Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Buňatová Eva – eva.bunatova@uradprace.cz – 950 159 431

Pšeničková Martina – martina.psenickova@uradprace.cz – 950 159 496

 C) Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou

telefon: 494 535 476,    775 235 476
– také zde funguje kariérové poradenství

   – rodiče žáků se spediálními vzdělávacími potřebami   v září, říjnu před přijímacími zkouškami  (aby se to stihlo) nahlásí žáka na kontrolní vyšetření do poradny – žákům je možné navýšit čas u přijímacích zkoušek o 25%

D) další informace lze nalét

 www.atlasskolstvi.cz – zde  přehled SŠ

 www.kampomaturite.cz – zde informace k přijímacím zkouškám na SŠ  

 (literatura k PZ)

 www.budoucnostprofesi.cz – budoucnost profesí na trhu práce

 www.nsp.cz – národní soustava povolání

 https://sipkhk.cz/ – školský informační portál Královehradeckého kraje –    

 aktuální  informace o volných místech na školách, o přijímacím řízení na

 SŠ

 www.emiero.cz – kariérní poradce

E) prezentace středních škol a zaměstnavatelů

– podrobné informace na https://www.vybiramstredni.cz/Sedláčková Petra,  výchovný poradce