Ve středu 30. listopadu navštívila naši školu por. Mgr Alena Kacálková z Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou. V rámci primární prevence se uskutečnily besedy v 7.A, 7.B a v 5. třídě na téma, které je momentálně v daných třídách aktuální.

     V 5. třídě se jednalo o nebezpečí, které souvisí s používáním internetu a sociálních sítí. Děti byly poučeny o tom, jak se správně zachovat, pokud by je někdo přes sociální sítě obtěžoval, jak moc je nebezpečné se s někým přes internet seznamovat. Tady bych apelovala na rodiče dětí, aby měli pod kontrolou, jak a s kým děti komunikují. A opět připomínám, že používání sociálních sítí je v naší republice legální od 13 let. Bohužel se často ve škole setkáváme s tím, že děti na 1. stupni jsou aktivní na internetu, a to velmi často se souhlasem svých zákonných zástupců.

 Aktuálním tématem v našich sedmých třídách je chování mezi spolužáky, vrstevníky. Paní Kacálková žákům na smyšleném příběhu Filipa a Ondry vysvětlila pojmy šikana, vydírání, krádež, vyhrožování, ublížení na zdraví. Mnohé překvapila sdělením, že i oni, přestože jim ještě není 15 let, mohou za své činy skončit u soudu.

  Beseda byla určitě velkým přínosem pro žáky. Ve 2. pololetí čekají besedy 8. A 9. třídu s tématem trestní odpovědnost.

Iva Machačová – školní metodik prevence