Letní prázdniny skončily a nastal další nový školní rok. Tak jako v minulém roce, tak i v letošním se naplnily všechny tři třídy v mateřské škole. A to třída TYGŘÍKOVÁ, ŽABIČKOVÁ, VEVERKOVÁ. Ve třídě u Tygříků vítaly děti dvě nové paní učitelky a tj. paní učitelka Veronika Halbrštátová a paní učitelka Tereza Šimková. Ve třídě u Žabiček už děti vyhlížely paní učitelky Eva Bolehovská, Šárka Dernerová a paní asistentka Věra Machačová. A ve třídě u Veverek se na děti těšily paní učitelky Aneta Janoušková, paní zástupkyně Lucie Lukešová a paní asistentka Anna-Marie Pavlová. My se nyní podíváme do třídy k Veverkám, u kterých se letošní rok zařadil do třídního vzdělávacího plánu historický projekt a tj. „Putování časem s Anežkou a Vaškem“. Děti budou mít známé bloky, které je provází celý školní rok a ve kterých se budou učit například třídní pravidla, ovoce a zeleninu, Velikonoční tradice, ale krom toho budou mít jeden týden věnovaný oné historii. S paní učitelkou jsme pořídily do třídy závěs, který znázorňuje vchod/bránu do minulosti, tedy historie. V historickém týdnu se závěs zatáhne a v herně budou mít děti připraveny činnosti a indicie na danou tématiku. No a měsíc září, konkrétně pravěk začala paní učitelka Janoušková, která s dětmi absolvovala hon na mamuta, rituál šamana a nesměla chybět ani ochutnávka pravého pravěkého čaje. Krom toho děti tvořily pracovní pravěký list, malby do písku a pravěké misky z keramiky. Nechyběla ani pohádka Mach a Šebestová a pokus sopky. Myslíme, že historický projekt začal velmi dobře a děti už se nemohou dočkat měsíce říjen, kdy se ocitnou pod vedením paní zástupkyně Lukešové v Egyptě.

Po pravěké době jsme měli téma ohledně pracích na poli, kdy jsme si s dětmi udělali bramborákové hody.

Dále nás čekala akce Pohádkové hudební kvinteto, kde se sešly třídy Žabiček a Veverek a děti z I., II. třídy. Na děti čekala hudební pohádka, dále byly seznámeny s hudebními nástroji a mohly si zahrát na dirigenty.