Školní družina se na konci loňského roku zapojila do charitativní sbírky. Děti vyrobily drobné vánoční dárky a přáníčka, jejichž prodej zajistila místní knihovna. Část výtěžku byla použita na nákup výtvarného materiálu a společenských her pro dětské oddělení rychnovské nemocnice. Předání dárků proběhlo přes paní doktorku Terezu Rychtaříkovou.

Akce se setkala s velkým zájmem jak ze strany dětí naší školní družiny, které přidaly i nakreslené obrázky, tak i ze strany dětského oddělení.

Rovněž bychom chtěli poděkovat za spolupráci s Mateřskou školou v Doudlebách nad Orlicí.

Za děti ze školní družiny v Doudlebách nad Orlicí

Dana Petrová