Ve středu 20. března se skupinka 12 žáků druhého stupně vydala vlakem do Týniště nad Orlicí. Zde se konal první ročník robotické soutěže. Naši žáci prozatím nebyli mezi soutěžícími, ale akce se zúčastnili jako diváci. Soutěž spočívala ve dvou různých typech orientačních závodů robotů. Zajímavý byl především závod robotů ovládaných na dálku, kterého se účastnilo 12 soutěžních týmů.

Naši žáci měli možnost prohlédnout si jednotlivé roboty, seznámit se s principy závodů, se způsobem programování a především nasbírat inspiraci pro případnou účast na příštím ročníku. Většina soutěžních týmů byla velmi sdílná, za což jim patří velké díky. Chlapci s nimi mohli diskutovat o možnostech konstrukce, programování nebo ovládání.

Zajímavý bonus byl připraven od organizátorů z technologického klubu „Tékáčko“ z Albrechtic nad Orlicí. Pro diváky si připravili vlastního robota, kterého dali k dispozici, aby si i oni mohli vyzkoušet jak se takový robot ovládá a v čem spočívá projetí kontrolou na trati. To někteří naši žáci rádi využili a udělali si vlastní nehodnocenou soutěž, když se předháněli v tom, kdo bude nejlepší řidič.

Akci hodnotím jako podařenou, žáky robotika zaujala. Viděli zde, že poznatky z informatiky mohou reálně použít. Bavilo je se dívat a celkem rychle začali sami přicházet s nápady na sestavení vlastního robota a diskutovali o různých možnostech a typech robotů. Již teď se těším na další ročník, kde jak doufám, budou naši žáci reprezentovat školu přímo v soutěži. O všem hovoří i jejich ohlasy:

„Akce to byla zábavná a inspirativní. Skvěle jsme si pokecali s lidmi z ostatních tříd a škol i s učitelem. Hodně jsme se nasmáli. Všichni měli dobré nápady a většina byla dobrá.“
„Na Robotracku jsem viděl mnoho robotů, koukali jsme se na ovladače a zkušební jízdy. Zkoušeli jsme si jak by mohli vypadat naši roboti. Na závodech to bylo zajímavé a mohli jsme se i něco přiučit a mohli jsme vidět spoustu robotických modelů.“
„Ta akce byla super, jen vidět ty roboty a jak je na místě zdokonalují a jak byli kreativní to bylo super.“

Jan Roleček