Dne 24. 4. 2024 připravil zdravotní kroužek pod vedením paní učitelky Jeništové pro děti ze školní družiny zábavné odpoledne. Děti procházely jednotlivými stanovišti, kde se učily zásadám první pomoci, technice obvazování a polohování.  Děti se do připravených činností s chutí zapojily a nadšeně vše nacvičovaly. Tímto zdravotnímu kroužku děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další setkání.

Dana Petrová

Vázání do šátku
Vázání do šátku
Obvazování kolena
Obvazování kolena
Kvíz první pomoci
Kvíz první pomoci