Již se stalo tradicí na naší škole pořádat pro žáky 9. třídy vodácký kurz. A tak tomu bylo i v letošním školním roce.

V úterý 25. června vyrazilo 13 kánoí po zaškolení na suchu na Divokou Orlici. Posádky si žáci utvořili sami, a tak tento kurz pěkně prověřil jejich kamarádské, ale i tak trochu partnerské vztahy.

Domluvit se, kdo bude háček a kdo kormidelník, uchopit správně pádlo, nevstávat na rozjeté lodi, nechytat se větví, hlásit větev a kámen ve vodě…..to byl pro mnohé pěkný oříšek. Na naší cestě nás doprovázely kachní rodinky, vydry, nutrie a velké množství různých motýlů a ptáčků.

Ale za chvíli to všichni v pohodě dávali, tak nastal čas  na vodní hrátky – překlopit loď, zcákat třídní učitelku, natlačit jinou posádku do roští a taky se začal spřádat plán, jak vymáchat ve vodě samotného pana ředitele….

Cesta od doudlebské školy do kempu v Týništi nám trvala celých 8 hodin. Mnohé bolela ramena, záda, zadečky, ale zážitek byl tak úžasný, že na nějakou bolest se hned zapomnělo. Nocování ve stanech i pod širákem nemělo chybu, krásné počasí jsme měli objednané.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na tu kratší část našeho vodního putování – do Krňovic. Všichni již věděli, co mají i nemají dělat. A protože posádka pana ředitele byla pro každou kulišárnu, podařil se Lukášovi jeho plán a s panem ředitelem sehrál vodní zápas  s výsledkem 1:1.

Poslední školní akce 9. třídy se vydařila. Mé poděkování patří všem těm dospělým, kteří se na ní podíleli – panu řediteli za veškeré zařízení všeho potřebného, Tomáši Šafaříkovi, Martinu Hrubešovi a Míše Bednářové za průvodcovství po celé cestě, rady a zajištění bezpečnosti na vodě. A já děkuji deváťákům, že mě na vodu vzali. Moc jsem si to užila.

Iva Machačová, třídní učitelka