Projekt Lidé odvedle je jedna z aktivit Nadace Sirius. Cílem projektu je snaha o změnu postoje veřejnosti k lidem se zdravotním postižením.

V pátek 9. září měli osmáci možnost vydat se na tento nevšední výlet do světa, kde není vidět, slyšet, není možné se bez pomoci pohybovat. Po skupinkách si vyzkoušeli na sedmi stanovištích, co vše musí takový člověk zvládnout, když se chce vydat na výlet – vybrat si výlet v cestovní  kanceláři – tady pomohlo Braillovo písmo, pomocí podavače a na vozíku si sbalit kufr, jako neslyšící umět odezírat a koupit si jízdenku, pomocí slepecké hole nastoupit do autobusu, projít temnou jeskyní a nahmatat přírodniny, které cestou míjeli, koupit z výletu dárek blízkým – koření poznávali čichem. Jeden druhému pomáhali při jízdě na invalidním vozíku.

Žáci 8. třídy se seznámili s projektem "Lidé odvedle".
Nastupování do autobusu se slepeckou holí.
Žáci si vyzkoušeli, jak si kupují jízdenky lidé se sluchovým hendikepem.
Jízda na hand biku.
Poznávání koření podle jeho vůně.

Výstava je dokonale připravená, nechybí zde model autobusu, domácnosti, chodníku, temného tunelu, stánku na tržnici.

Ukázka Braillova písma.

Domácnost uzpůsobená pro slepce.

Pro žáky bylo velmi zajímavé vyzkoušet si interaktivní formou život lidí s postižením na vlastní kůži. Všichni jsme se shodli na tom, že hendikepovaní lidé si zaslouží náš velký respekt.

Osmáci

Ivana Machačová

Jan Roleček