Provozní doba školní družiny – ráno 6:15 – 7:35 hod. a odpoledne 11:35 – 15:45 hod.

Školní družina má 3 oddělení:

I. oddělení – děti z 1.B, 4.A, 4.B (domeček) – Dana Petrová – vedoucí vychovatelka

II. oddělení – děti z 1.A, 3. tř. (třída 1.A) – Karolína Kytlíková

III. oddělení – děti z 2.tř, 5. tř. (třída 1.B) – Ing. Kristýna Hrubešová

Družina ráno je vždy v I. oddělení (domeček). 

Děti ze III. oddělení přecházejí do I. oddělení každý den v 14:30 hod, v pátek ve 14:00 hod.

Děti z II. oddělení přecházejí do I. oddělení každý den v 15 hod.

Úplata za školní družinu je ve výši 500,- Kč za jedno pololetí školního roku se splatností do konce října za 1. pololetí a do konce února za 2. pololetí. Úplatu vybírá vedoucí vychovatelka paní Petrová ve školní družině (domeček) oproti podpisu rodičů. Dále je možné využít bezhotovostní platby na účet školy:

180 937 369/0300.

Variabilní symbol byl přidělen.

Pro omlouvání absence dětí ve školní družině nebo dotazy využijte aplikaci Bakaláři. Zprávy a omluvenky adresujte přímo paní vychovatelce daného oddělení, kam dítě dochází.

Omluvenky nebo plánované odchody po obědě posílejte nejdéle do 10:30 hod.

Dana Petrová