Zápis dětí do 1. třídy od 1. 9. 2024 proběhne 24. dubna 2024 v budově základní školy.

K zápisu se dostaví všechny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem školní docházky z minulého roku.

Přihlášení k zápisu proveďte od 18. 3. do 21. 4. 2024 následujícím způsobem:

  1. Klikněte na -> Registrace na Zápisy Online
  2. Vyplňte přihlášku k zápisu
  3. Vyberte čas u termínu 24. 4. 2024, kdy se dostavíte do školy
  4. Na Vámi uvedený email obdržíte Potvrzení registrace
  5. Stáhněte si prosím žádost o přijetí. Doplněnou žádost doručte zpět do školy následujícím způsobem:
  • elektronicky na adresu frantisek.klapal@zsdoudleby.cz
  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí, obálku označte „ZÁPIS“
  • osobním podáním ve škole nebo do schránky školy, obálku označte „ZÁPIS“

Pokud nevyužijete registraci k zápisu výše popsaným způsobem, stáhněte si žádost zde. A doplněnou žádost doručte zpět do školy výše popsaným způsobem. Čas zápisu Vám bude přidělen a oznámen.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, můžete postupovat výše popsaným způsobem, v přihlášce zaškrtnete požadavek odkladu.

Nebo je Žádost o odklad školní docházky ke stažení zde, v žádosti vyplňte požadavek odkladu. Dále je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení dětského lékaře.

Kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025

Máte-li dotazy k zápisu nebo potřebujete další informace, můžete se obrátit na email frantisek.klapal@zsdoudleby.cz nebo na telefon 737 141 045.

Děkuji.

František Klapal, ředitel školy