Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 2021-03-29T08:41:06+02:00

Zápis dětí do 1. třídy od 1. 9. 2021 probíhá celý měsíc duben, tedy od 1. do 30. dubna 2021. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Zápis proto bude probíhat distančním způsobem, bez přítomnosti dětí ve škole.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • Registrace na Zápisy Online
  • do datové schránky školy nv9mc2f
  • e-mailem na adresu frantisek.klapal@zsdoudleby.cz
  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí, Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí, obálku označte “ZÁPIS”
  • osobním podáním ve škole nebo do schránky školy, obálku označte “ZÁPIS”

Žádost je ke stažení zde. K žádosti přiložte kopii rodného listu (sken, foto).

Žádost o odklad školní docházky je ke stažení zde. K žádosti přiložte kopii rodného listu (sken, foto). Dále je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře.

O dalším průběhu budete informováni zde a osobně na uvedených kontaktech.

Děkuji.

František Klapal, ředitel školy