Milí věrní čtenáři, zazvonil zvonec a školičky je…Ne ještě ne, pojďme se podívat a shrnout si, co se ještě odehrálo za poslední dny v mateřské škole v Doudlebách nad Orlicí.

V květnu se ve všech třídách konaly besídky a tvoření pro milované maminky.

Dále měli možnost předškoláci navštívit ZUŠ v Kostelci nad Orlicí, kde měli možnost vidět balet, kreativitu ve výtvarné učebně a mimo jiné hudební nástroje.

Veverky vyrazily na výlet do lesoparku Včelného k Ivanskému jezeru do Rychnova nad Kněžnou a také navštívily muzeum krajky ve Vamberku.

Všechny třídy se zúčastnily dětského dne, který skvěle připravily hasičské jednotky.

Třída žabiček se vydala na výlet do Litic nad Orlicí, kde je čekala zajímavá prohlídka.

Pohádka na hřišti, která byla velmi vtipná se zajímavými efekty (bublifuk, zajímavé osvětlení).

Vítání léta s tématem „Cesta kolem světa“, kterou provázely vlaštovky. Nejdříve letěly do Evropy k lidovým zvykům a tradicím, poté do Itálie, také přes moře do Afriky a nakonec zjistily, že je stejně doma nejlépe.

Proběhlo důležité a významné pasování u žabiček a veverek aneb z našich malých tříleťáčků už se stali nadobro velcí školáci. Je to tak.

Muzikoterapeutická pohádka, která byla letos poprvé. Byla velice uklidňující, především pro pedagožky, budeme mít zájem i o další nadcházející roky.

Dále nás čekalo spaní ve školce, kdy jsme se s dětmi sešli na rozhledně Vrbici, odkud jsme šli pěší trasu do Doudleb nad Orlicí, dále je čekal program na zahradě MŠ v podobě zpěvu písní na kytarový doprovod v podání bývalé p. uč. Ptáčkové a její kamarádky, dále děti měly buřty, a nakonec pohádku na dobrou noc. Zvládly i bouřku a spaní se jim moc líbilo.

No a nesmí chybět sladká tečka na závěr a tou je výtečná zmrzka u paní Voborníkové, které se zúčastnily všechny tři třídy. Foto nemáme, bylo to rychlé.

A co nás čeká v září? Dvě oddělení tříd v budově Komenského, ve kterých se na děti budou těšit paní učitelky: Bolehovská, Dernerová, Janoušková, Lukešová a paní asistentky Machačová, Pavlová.

Všem přejeme krásné prázdniny a děti, vy buďte na sebe opatrný!

Tak v září zase na viděnou! Mějte se a smějte se

Aneta Janoušková, učitelka MŠ