Cesta do pravěku

Cesta do pravěku

Stalo se již tradicí, že žáci 6. třídy v rámci učebního plánu dějepisu navštěvují Archeopark Všestary – unikátní ukázku živé archeologie.
První část exkurze obsahuje hlavní expozici, která tvoří centrum pravěkého archeoparku. Tato budova je rozdělena do tří pater, která jsou nazvána podzemí, život a nebe. Toto rozdělení navíc představuje metody archeologovy práce: památky ukryté pod zemí, rekonstrukce objektů na povrchu a pohled letecké archeologie.
Přízemí ukázalo žákům svět, který je pod povrchem a s nímž se archeologie při výzkumu setkává. Jsou zde vytvořeny podzemní stavby a jeskyně s nástěnnými malbami lovců. Dále jsme tu viděli důlní šachty, pohřebiště a zakryté podzemní hrobky.
V patru „života“ dominuje prostorový čtyřiadvacetimetrový model pravěké krajiny s detailní rekonstrukcí pravěkého života.
Druhé patro – „nebe“- z ochozu nebeského patra se nám naskytnul pohled na model pravěké krajiny z ptačí perspektivy.
Druhá část exkurze nás zavedla do promítacího sálu, kde jsme zhlédli film o stavbě budov z období pravěku, o zpracovávání kovů a životě lidí v tomto období.
Poslední část naší návštěvy se odehrála ve venkovních prostorách. Každý si mohl vyzkoušet hod pravěkým oštěpem /jen Míša a Kuba by se v pravěku najedli/, drcení obilí, broušení kamene, štípání dříví kamennou a bronzovou sekyrkou a obdělávání políčka dobovými nástroji. Ocitli jsme se v chýši, polozemnici i větším domě, v kovárně, v pekárně a nakonec i u mohylového pohřebiště.
Poděkování patří paní průvodkyni za to, jak nás pěkně provedla pravěkem, a i všem šesťákům za jejich chování během celé akce.
⦁ Machačová
⦁ Vostřelová

2019-04-14T21:54:01+00:00 14.Dub, 2019|