Základní informace ze školní jídelny

Informace pro školní rok 2018-2019:                                                                                                                                            

                                                                                          

Norma na potraviny a měsíční platba:


věk          přesnídávka       oběd          svačinka         pitný režim          měsíční platba
3 – 6 let          8,-                18,-                 8,-                     2,-                       720,- 
6 – 7 let          8,-                22,-                 8,-                     2,-                       800,-

ZŠ:

Kategorie                    oběd                                          měsíční záloha

Žáci ZŠ 6 – 10 let         24,-                                                      480,- 

Žáci ZŠ 10 – 14 let       28,-                                                      560,-   

Žáci ZŠ 14 a více let     32,-                                                      640,-   

Zaměstnanci školy        32,- (příspěvek FKSP 10,-)           540,-

Cizí strávníci                 75,-                                                    1500,-

 

Úhrada stravy se provádí na účet školní jídelny: 279937967/0300. Variabilní symbol Vám přidělí vedoucí školní jídelny po přihlášení ke stravování. Přihláška zde: PŘIHLÁŠKA

Záloha na stravu se platí do 25. dne měsíce na celý následující měsíc dopředu. Strávník (zákonný zástupce strávníka) zodpovídá za včasnou úhradu zálohy. V případě, že nebude složena záloha do konce měsíce na měsíc následující, nebude strávník k odběru stravy přihlášen.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí POUZE prostřednictvím aplikace strava.cz na internetu: www.strava.cz  Číslo naší jídelny je 7417. Aplikace strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlášení probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu. Přihlašovací jméno a heslo Vám přidělí vedoucí školní jídelny.
Přihlašování oběda (varianty):
• Volba prvního jídla v nabídce na celý měsíc
• Volba výběrem – zaškrtávání políček na každý den
Přihlášení oběda je nutné provést minimálně 5 pracovních dnů předem vzhledem k objednávání surovin.
Obědy se odhlašují den předem do 13.00 hod., při nemoci je možno si první den odnést oběd do jídlonosičů. Jídlo do jídlonosičů se vydává v době od 11:15 do 11:30 hodin ve školní jídelně.

Veškeré informace ohledně stravování lze získat u vedoucí školní jídelny telefonicky nebo e-mailem.
Telefon ŠJ: 494383133 (základní škola) – požádat o přepojení do ŠJ

Mobil ŠJ: 734836814

Email:  sjdoudleby@seznam.cz

Aktuální informace lze získat na webových stránkách školy: www.zsdoudleby.cz

Vyúčtování stravného bude provedeno pouze žákům 9. třídy a strávníkům při ukončení stravování za celý školní rok v červenci 2019. 

Andrea Lušková, vedoucí školní jídelny