Od 1. 6. 2019 provedeme zkušební změnu v odhlašování a přihlašování stravy. Odhlásit stravu bude možné do 14.00 hodin předchozího dne. Pouze ve výjimečných případech (např. náhlá změna zdravotního stavu během noci nebo rána) bude možno ráno od 6:00 do 7:30 hodin zavolat na telefon školní jídelny (734 836 814), kde bude strava na tento den odhlášena. Další dny lze odhlásit stravu v systému.

 Přihlášení stravy lze do 14:00 hodin předchozího dne, ale jen oběd č. 1. Oběd č. 2 lze i nadále přihlásit pouze 5 dnů dopředu. Opět pouze ve výjimečných případech (např. náhlá změna zdravotního stavu během noci nebo rána – „uzdravení“ nebo odložené zdravotní zákroky) bude možno ráno od 6:00 do 7:30 hodin zavolat na telefon školní jídelny (734 836 814), kde bude strava na tento den, ale pouze na oběd č. 1, přihlášena. Další dny lze přihlásit stravu v systému. Odhlášení a přihlášení funguje i o víkendech. Snažíme se tak reagovat na přednesené požadavky, a pokud budou vyhovovat oběma stranám, zůstane tento systém i do nového školního roku.

Co rodiče možná nevědí o školním stravování

Výběr ze dvou jídel je umožněna žákům základní školy, ve školce to zatím neumíme řešit. Se složením jídelníčku a tím i s výběrem je to trochu složitější. Vyhláška o školním stravování (107/2005 Sb.) nám stanovuje dva základní požadavky: finanční limit – což je limit na nákup potravin, ze kterých je pokrm připraven a průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů surovin, tzv. spotřební koš. Podrobnosti k výpočtu spotřebního koše jsou uvedeny ve vyhlášce 107/2005 Sb. v příloze 1 (Výživové normy pro školní stravování). Rodiče někdy naši práci kritizují a ani neví o legislativách a dalších omezeních, které se neustále mění a které musíme dodržovat. Například „pamlsková“ vyhláška č. 282/2016 Sb., doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva zdravotnictví, hygienické předpisy, systém kritických bodů HACCP a podobně. Některá pravidla v oblasti hygieny jsou někdy tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují. Nedodržování všech těchto předpisů pak bývá předmětem kontrol ČŠI, hygieny, finanční či krajského úřadu a žádná jídelna si toto nedovolí ignorovat.

U dětí jsou nejméně oblíbené luštěniny, které ale do spotřebního koše patří. Jen pro ukázku: abychom splnili % luštěnin ve spotřebním koši na 100%, musí být luštěnina v měsíci 3x na oběd č. 1, 3x na oběd č. 2 a 3x v polévce. A takto se musí dodržovat i ryby, brambory, maso, zelenina, ovoce, mléko, mléčné výrobky, cukry a tuky. Další problém je počet některých jídel a potravin, které můžeme do jídelníčku zařadit např. sladká jídla tak 2x do měsíce, bezmasá jídla 4x, střídání druhů masa z toho třeba hovězí maso jen 2x, atd. Je opravdu složité uspořádat jídelníček, aby se vyhovělo strávníkům i nařízením. Přesto si myslím, že složení jídelníčku je na dobré úrovni a mnozí strávníci si jídla pochvalují.

 

Příprava polévek – vývary děláme převážně přímo z masa a čerstvé zeleniny, od dodavatelů bereme koření bez soli a glutamátů. Děti odmítají jíst polévku obecně. Buď jim nechutná již z podstaty obsahu (čočková, hrachová, drožďová, z hlívy ústřičné, cibulová, špenátová se smaženým hráškem atp.) a ani ji neochutnají nebo nejsou z domu na polévky navyklé. Rozhodně nejsou na druhém jídle kráceny a svoji nárokovou porci dostanou vždy, neboť nejprve si odebírají druhý chod a až poté si odeberou či neodeberou sami polévku. Viz foto výdeje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Něco jiného je požadavek jídla na přidání. Pokud by děti snědly všechno jídlo, na které mají nárok a také jej dostanou, tak ve většině případů jsou plně nasyceny. Pokud však polévku nejedí, pak mohou mít pocit nenasycenosti. Když si jdou přidat a paní kuchařka se ptá, zda snědl polévku, pak se může stát, že přidat dostane méně, než by si představoval. (Příklad: polévku gulášovou nejím, ale vdolků bych snědl 6 místo 3, na které mám nárok, zvlášť když je k tomu bílá káva).

Stále nás trápí a někteří rodiče ani netuší, že jejich děti nechají své obědy propadat a jdou si raději koupit brambůrky, čokolády a energetické nápoje. Při tom informace o nevyzvednuté stravě jsou rovněž k nalezení na www.strava.cz.

Žádáme strávníky a jejich zákonné zástupce, aby nám pomohli zkvalitňovat činnost školní jídelny svými náměty, připomínkami i konkrétní kritikou, kterou budou směřovat přímo k nám (vedoucí školní jídelny, ředitel školy). Můžeme pak rychle reagovat a hledat společně řešení. Jsme otevřeni ke všem podnětům a zpětná reakce je velmi důležitá.

Andrea Lušková, vedoucí školní jídelny

František Klapal, ředitel školy