Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy 2019

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy 2019

Program:
pondělí: odjezd 8:00, příjezd, ubytování, kontrola lyžařské výzbroje, zjištění lyžařské zdatnosti, oběd, odpolední lyžařský výcvik, přednáška – (pohyb na horách, lyžařské desatero, mazání běžeckých lyží), večeře, seznamovací večer, večerka 21:30
úterý: snídaně, lyžařský výcvik, oběd, odpolední klid, lyžařský výcvik, večeře, přednáška – (lyžařská výzbroj, snowboarding), společenský program, večerka 21:30
středa: snídaně, lyžařský výcvik, oběd, odpolední klid, lyžařský výcvik, osobní volno, večeře, přednáška – (historie lyžování, nebezpečí hor), společenský program, večerka 21:30
čtvrtek: snídaně, lyžařský výcvik, oběd, odpolední klid, lyžařský výcvik, osobní volno, večeře, test, přezkoušení ze znalostí o lyžování a pobytu na horách, závěrečný společenský program, večerka 22:00
pátek: snídaně, lyžařské závody, oběd, úklid pokojů, balení, odjezd, příjezd do Doudleb do 15:00
Program může být upraven vzhledem k podmínkám na horách.

Žáci dostali k vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti (kliknutím zobrazíte dokument). Tiskopis podepsaný zákonným zástupcem odevzdají žáci v den odjezdu na kurz při nástupu do autobusu.

Režim dne:
07:00 Budíček
07:30 Snídaně
08:30 Dopolední výcvik
12:15 Oběd
12:45 Polední klid
13:45 Odpolední výcvik
16:30 Osobní volno
17:30 Večeře
18:00 Přednáška
19:00 Společenský večer
21:30 Večerka

Pedagogický dohled:
František klapal, vedoucí kurzu, instruktor SNB
Kristýna Pastvová, instruktor lyže
Daniela Šafaříková, instruktor lyže
Blanka Drtinová
Ivana Machačová

Žádám Vás rodiče, abyste náležitě poučili své dítě o chování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví během lyžařského výcviku. V případě, že se žák dopustí přestupku proti školnímu řádu, poruší zvlášť závažným způsobem pravidla pobytu na horách nebo nebude dodržovat pokyny vedoucích výcviku, budete vyzváni k jeho vyzvednutí a ukončení pobytu na kurzu. Takto vyloučený účastník kurzu nemá nárok na vrácení peněz za kurz.

Účastníci kurzu se řídí:
• FIS pravidly pro pohyb na sjezdovkách
• pravidly lyžařského střediska při pohybu na sjezdovkách
• pravidly přepravního řádu lanovek a vleků
• platným ubytovacím řádem
• pravidly vyplývajícími ze školního řádu (mimo jiné: zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek)
• pokyny vedoucích výcviku, ostatních pedagogických pracovníků a provozovatelů ubytovacího zařízení

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat během prázdnin na mobil: 737 141 045.
František Klapal

2018-12-20T11:17:04+00:00 20.Pro, 2018|