Po zkušenostech z konce školního roku přistupujeme naplno k pravidlům pro odhlášení a přihlášení stravy dětí a žáků.

Odhlásit stravu je možné do 14.00 hodin předchozího dne. Pouze ve výjimečných případech (např. náhlá změna zdravotního stavu během noci nebo rána) je možno ráno od 6:00 do 7:30 hodin zavolat na telefon školní jídelny (734 836 814), kde bude strava na tento den odhlášena. Další dny lze odhlásit stravu v systému.
Přihlášení stravy lze do 14:00 hodin předchozího dne, ale jen oběd č. 1. Oběd č. 2 lze i nadále přihlásit pouze 5 dnů dopředu. Opět pouze ve výjimečných případech (např. náhlá změna zdravotního stavu během noci nebo rána – „uzdravení“ nebo odložené zdravotní zákroky) bude možno ráno od 6:00 do 7:30 hodin zavolat na telefon školní jídelny (734 836 814), kde bude strava na tento den, ale pouze na oběd č. 1, přihlášena. Další dny lze přihlásit stravu v systému. Odhlášení a přihlášení funguje i o víkendech. 

Žádám všechny strávníky o dodržování i ostatních pravidel stravování, především dodržení termínu plateb. Lze zaslat i částku větší, než měsíční záloha, ale musíte si pohlídat dostatečný zůstatek.

Od října 2019 přistoupíme k přísnějšímu vymáhání plateb: Pokud záloha na stravné klesne na 0,- Kč, budete vyzváni k uhrazení zálohy a pokud tak neučiníte, bude účet zablokován do doby úhrady. Rovněž za neodhlášený nebo neodebraný oběd budeme doúčtovávat plnou cenu oběda (75,- Kč – norma dle kategorie) tak, jak to ukládá vyhláška o stravování.

František Klapal, ředitel školy