Vážení rodiče, milí žáci.

Velmi děkuji naprosté většině z Vás za vstřícný přístup, pochopení a komunikaci s učiteli v uplynulé době, v době „koronaviru“.

Vězte, že tento nový způsob dálkového učení pro nás nebyl vůbec lehký a časově příznivý. S dálkovou výukou se museli poprat učitelé, rodiče i děti ze základních škol v celé zemi.

Viděli jsme, jak byl tento způsob náročný pro vás všechny a hlavně v případě mladších žáčků. Přesto jsme se téměř všichni v náročné situaci poměrně rychle zorientovali a naše společné úsilí „vydalo zralé ovoce“. Posílali jste od rána do večera své splněné úkoly, ptali jste se, psali jste si s námi, telefonovali. Připadalo nám mnohdy, že jsme si s Vámi náhle blíž, že se víc poznáváme, než tomu je za běžného provozu školy.

Ano, říká se, že „ nouze naučila Dalibora housti“, nás naučila spolupráci, samostatnosti, zodpovědnosti, pečlivosti, komunikaci s druhými, technickému zdokonalení a vybavila nás mnoha dalšími plusy pro život. Dobré na tom všem je i to, že si tohle všechno většina z vás uvědomuje.

Nezbývá mi, než jménem svým a všech učitelů, kteří se ze všech sil snažili pomáhat vám v této náročné době, moc poděkovat všem vám – našim milým žákům a žákyním ze všech tříd – za úžasný přístup ke svým povinnostem, za milé osobní kontakty se svými učiteli, za upřímné názory v případě nejasností či nestíhání učiva, ale naše mimořádné díky směřují i za vašimi rodiči, kteří se ujali role domácích učitelů, vychovatelů, věnovali vám všechen svůj čas nehledě na jejich pracovní vytížení. Smekáme pomyslné klobouky a věříme, že vám tuto péči vaše děti v budoucnu poctivě vrátí.

Chybí snad už jen přání klidné  a zasloužené dovolené a žákům slunečné prázdniny plné zážitků. Hodně pohody a optimismu, bez kterého se do budoucnosti snad ani dívat nelze.

Buďte všichni zdrávi.

František Klapal, ředitel školy