Dne 26. června nebude v provozu “ školní družina“. Žáci si vyzvednou vysvědčení a odcházejí domů.

Úplata  za školní družinu se za měsíce duben, květen a červen 2020 nebude vybírat. Přeplatek 240,- Kč bude započítán na příští školní rok těm, kteří budou chodit do ŠD. Ostatním bude vrácen hotově v září 2020.

František Klapal