Ve středu 19. dubna se na parkovišti za mostem konal sběr starého papíru, kterého se celkem vybralo 8 588 kg, což je o celé 3 t více než na podzim. Žáci 9. ročníku, kteří na akci pomáhali, se tedy měli co činit. Odměnou jim ale jistě byl čas strávený venku místo v lavicích a možná i první letošní opálení.
V klání mezi třídami zvítězila (stejně jako na podzim) 4. třída, která průměrně přinesla 61,8 kg na jednoho žáka. Poděkování ale patří všem žáků a jejich blízkým, kteří společně přispěli svou troškou do mlýna. Odměnou jim bude zvýhodněná cena představení, kterého se žáci zúčastní v závěru školního roku.
A jak dopadly ostatní třídy? To se můžete podívat.

1. třída 440 kg 25,9 kg na žáka
2. třída 1120 kg 48,7 kg na žáka
3. třída 684 kg 38 kg na žáka
4. třída 865 kg 61,8 kg na žáka
5. třída 804 kg 40,2 kg na žáka
6. třída 903 kg 32,3 kg na žáka
7. třída 852 kg 37 kg na žáka
8. třída 376 kg 17,9 kg na žáka
9. třída 470 kg 19,6 kg na žáka
MŠ 953 kg
ZŠ 1121 kg
CELKEM 8 588 kg
Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli. Můžeme mít dobrý pocit z toho, že jsme společně zachránili 122 stromů, protože přibližně 70 kg vytříděného papíru ušetří jeden vzrostlý strom.

Iveta Stejskalová