Naše škola se již tradičně zapojuje do charitativních akcí a vede děti k uvědomění si potřeby pomáhat druhým. Letos jsme opět podpořili organizaci „ŽIVOT DĚTEM“, která získané peníze z prodeje sbírkových předmětů využívá na pomoc nemocným dětem. Za krátký čas školní docházky v květnu a červnu se podařilo získat od žáků a pracovníků školy celkem 3500,- Kč.

Na webu:www.zivotdetem.cz v rubrice „Příběhy dětí“ najdete reportáže, které dokumentují pomoc této organizace.

Poděkování pro školu:

František Klapal