Vážení rodiče,
v pondělí 23. 09. 2019 od 9:00 h  proběhne ve 3. třídě logopedická depistáž (vyšetření bude zaměřeno na včasné podchycení řečových obtíží, rodičům bude následně poskytnuto doporučení, jak dále postupovat v logopedické nápravě).

Pro vyšetření je potřebný písemný souhlas zákon.zástupce!

 

Vyšetření provede klinická logopedka Mgr. M. Sahulová