Novinkou ve školní družině bylo otevření druhého oddělení, čímž se počet přijatých dětí zvýšil o 16 oproti loňskému roku. Toto oddělení do následujícího školního roku bude zachováno. ŠD touto novinkou mohla dětem nabídnout širší nabídku zájmových činností, např. sportování v tělocvičně, angličtinu, využití venkovního sportovního hřiště, multimediální učebnu. Děti měly dále možnost částečně si zvolit, ve kterém oddělení chtěly trávit svůj čas.

Každý měsíc pro děti ze ŠD připravovala akci „Počteníčko“ místní knihovna pod vedením paní Heleny Hájkové a Jany Štarkové. Četba byla obohacena povídáním, hádankami, kvízy apod.

Několikrát během roku jsme navštívily oboru u bývalého Agra. Ovečkám jsme donesli staré pečivo. Cestou jsme na jaře poznávali květiny na louce, v zimě stopy zvěře ve sněhu.

Ke konci školního roku jsme co nejvíce využívali prostory školního dvora a hřiště k četbě pohádek po obědě nebo k rekreačním činnostem během odpoledne.

Své sportovní dovednosti si děti mohly prověřit na prolézačkách na fotbalovém hřišti a Třešňovce.

Pro děti ke Dni dětí byla přichystána „Cesta za pokladem“ ve spolupráci s praktikantkou – dárky v podobě deskových her, puzzle a sportovního náčiní.

V květnu a červnu každou středu probíhal „Družinový osmiboj“ – skok z místa, skok do písku, hod kriketovým míčkem, běh 40 m, běh 400m, hod na koš, skok přes švihadlo, hledání čísel. Akce byla náročná v tom, že každou středu se nesešly všechny děti, a proto se disciplíny plnily v době jejich přítomnosti. Ale i přesto jsme vše hravě zvládli a oceněny byly všechny děti za jejich sportovní zdatnost, trpělivost a chuť se hýbat.

A co nás čeká příští rok?