Předposlední školní týden se sešli na zámku v Zrcadlovém sále rodiče našich nejmenších žáků. Děti měly dokázat, že se naučily v první třídě číst a společně tuto skutečnost završit Slavností slabikáře.

Nejenom že přečetly krátký text, ale dokázaly, že se i ve ztížených podmínkách zkrácené aktivní školní docházky naučily zahrát první dva tóny na sopránovou zobcovou flétnu, naučily se zpaměti několik básniček a velmi pěkně a výrazně je přednesly.

Jejich vystoupení se dočkalo třešničky na dortu tím, že děti navštívila královna písmenek a knížek, paní Helena Hájková, která jednotlivé děti pasovala na čtenáře a otevřela jim cestu do Místní knihovny v Doudlebách nad Orlicí. Děti dostaly průkazku do knihovny, knížku a možnost knihovnu navštěvovat po celý rok zdarma.

Na závěr byl slabikář – dort do posledního drobečku sněden v zámecké kavárně. A naši nejmenší mohou směle vstoupit do druhé třídy.

Jaroslava Brodinová a Eva Horčičková