Terezín

Terezín

Žáci 8. a 9. třídy absolvovali ve čtvrtek 9. května, tedy 74 let po  skončení 2. světové války, exkurzi do koncentračního tábora Terezín, kde byl pro ně připraven jednodenní  vzdělávací seminář. I když se nejedná o tábor vyhlazovací, ale sběrný a průchozí, zůstává  tato pevnost symbolem holocaustu.

Během šestihodinového pobytu zhlédli Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, kolumbárium, krematorium, židovskou modlitebnu, ubytovnu Židů, Židovský hřbitov, prošli některými pevnostními chodbami a okusili pocit v celách policejní věznice pražského gestapa v Malé pevnosti. A to vše za velice příjemného výkladu průvodců a se  sluchátky na uších.

Téměř všichni se druhý den ve škole hlásili, že o této exkurzi doma mluvili s rodiči a pokud alespoň chvíli přemýšleli o hrůzách, které v ghettu prožívalo těch 150 000 lidí, o těch 10 000 dětech, které v transportech odjely z Terezína do vyhlazovacích táborů, o tom, že se již nikdy nic podobného nesmí opakovat, pak exkurze splnila svůj účel.

Pochvala patří nejen průvodcům za pěkný výklad, panu řidiči autobusu za příjemnou cestu, ale i osmákům a deváťákům za slušné chování a znalosti.

Iva Machačová

2019-05-10T19:03:23+00:00 10.Kvě, 2019|