Hasík školil žáky v požární ochraně

Hasík školil žáky v požární ochraně

Žáci naší základní školy mají to štěstí, že je už od roku 2010 pravidelně navštěvují profesionální hasiči s preventivně výchovným programem Hasík CZ. Také v letošním školním roce se do programu zapojily dvě třídy a to 2. a 6.

HASÍK by chtěl, aby se všechny děti na celém světě dozvěděly o tom, že oheň může být pro ně velmi nebezpečný, a že to není žádná hračka pro děti. Přeje si, aby vám učitelé a hasiči pověděli něco o tom, jak se správně chovat při požáru a také o tom, jak se před požárem co nejlépe chránit, aby se vám nic zlého nestalo.

Celkem 43 žáků si povídalo v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva s rychnovskými hasiči a dráčkem Hasíkem o nebezpečích, které na nás číhají v domácnosti. O tom, jak si uhasit hořící oblečení nebo se bezpečně dostat z hořícího bytu. Hasiči děti naučili, jak správně nahlásit požár na tísňová čísla a co dělat, když na kamarádovi hoří oblečení. Šesťáci se navíc dozvěděli, že máme jeden varovný signál “Všeobecná výstraha” a naučili se jeho zvuk poznat. Vyzkoušeli si také sbalit evakuační zavazadlo nebo připravit improvizovanou ochranu, která by ochránila dýchací cesty, oči i celý povrch těla před únikem nebezpečných látek do ovzduší.
František Klapal

2018-12-04T09:54:19+00:00 04.Pro, 2018|