V úterý 29. června jsme se vydali vlakem do Brandýsa n. Orl. Nejprve jsme navštívili pomník z roku1865, který je vzpomínkou na pobyt J. A. Komenského v době pobělohorské, když se zde skrýval jako host Karla Staršího že Žerotína. Dozvěděli jsme se, že zde napsal svou knihu“ Labyrint světa a ráj srdce“. Poté jsme přešli k přírodnímu labyrintu a snažili se všichni dojít do jeho středu a opět se vrátit. Přesvědčili jsme se, že to není tak úplně jednoduché. Nakonec jsme naše putování zakončili sladkou tečkou ve vyhlášené cukrárně. Výlet se nám vydařil, i když počasí bylo chvílemi dost proměnlivé.