ŠD funguje od září 2018 ve 2 odděleních. Nabídka pro děti je letos opět velice pestrá. V pondělí mohou děti navštěvovat sboreček. V úterý je pro ně v tělocvičně sportování – Sportuj ve škole. Středa je věnována keramice. Všechny 3 kroužky jsou pod vedením našich paní učitelek. Ve čtvrtek máme více času pobýt venku. V pátek zase za nepěkného počasí využít tělocvičnu.

Každý den mohou děti v ŠD strávit svůj volný čas např. vyráběním, hraním her, stavěním ze stavebnic a kostek, četbou nebo povídáním si s kamarády.

Děti jsou moc rády venku – hrajeme přehazovanou na školním hřišti, vybíjenou, fotbal, badmington, tenis, házíme si s létajícím talířem. Využíváme dětská hřiště na Třešňovce a fotbalovém hřišti, nejvíce času trávíme na Bělisku.

Poznáváme a učíme se květiny, stromy. Pozorujeme po celý školní rok chování zvířat ve volné přírodě (hlavně kachny). Při práci či na procházce si rádi zazpíváme.

Luštíme křížovky, hádáme hádanky.

Každý měsíc navštěvujeme místní knihovnu, kde je pro nás vždy nachystaný bohatý kulturní program.

O ŠD je každoročně velký zájem (což nás velmi těší), kapacita je však omezená počtem přijatých dětí. V červnu budou rodiče osloveni a požádáni o vyplnění dotazníku ohledně zjištění zájmu o ŠD ve školním roce 2019/20. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků je plánovaná na čtvrtek 13. 6. 2019 od 16 hod. ve škole.

Názory dětí, které navštěvují družinu několik let:

Líbí se mi všechno. Líbí se mi, že si ve 2. oddělení pouštíme pohádky.

Ve družině jsem se naučila hrát si s malými dětmi. Ráda paní vychovatelce s dětmi pomáhám.

Líbí se mi tu. Mám tu kamarády. Rád zabavuji děti soutěžemi.

Družinu mám ráda, ráda v ní vyrábím. Líbí se mi, že si tady můžu hrát s kamarádkami. Ale nemám ráda, když tu každý křičí.

Ve družině se mi líbí. Až na to, že je tady příliš velký hluk, protože nás je hodně. Na dvoře to je super, můžeme tam hrát s klukama fotbal a taky jiné sporty. Když prší, tak jsme ve družině nebo v 5. třídě. Ve družině máme spoustu krásných her.

Hodně často něco vyrábíme. Je tady zábava.

Přestal jsem chodit do ŠD. Potom mi bylo líto být doma sám. Tak jsem začal znovu chodit do ŠD. Ve ŠD je to super.